Lắp đặt cửa lưới chống muỗi có cần quan tâm đến vấn đề phong thủy không?