Nên lắp cửa lưới chống muỗi ở vị trí nào cho hiệu quả?