Sử dụng cửa lưới chống muỗi cần quan tâm đến những vấn đề gì?